Sessió ordinària del ple municipal

Aquest dimecres 7 de febrer se celebra la sessió ordinària del Ple municipal. A les 19.00 h al saló de sessions de l’Ajuntament de les Preses

A continuació us detallem l’ordre del dia:

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació de compte de Decrets d’Alcaldia.

5.- Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona.

6.- Aprovació d’un conveni de gestió de deixalles a subscriure amb els Ajuntaments de la Vall d’en Bas i de Santa Pau.

7.- Punts fora de l’ordre del dia.

8.- Precs i preguntes.