Restauració de la paret seca situada a l’encreuament del carril – bici amb la carretera de la Pinya.

Aquesta setmana hem acabat  les obres de restauració de la paret de pedra seca que està situada a l’encreuament del bici carril amb la carretera de la Pinya. Aquesta obra permet una millor visibilitat pels usuaris i ,per tant, una millor seguretat.