La integració tarifària de la Garrotxa fa augmentar el nombre de viatgers en un 18% Les targetes més utilitzades són la T-10 i la T-16.

La taula de mobilitat de la Garrotxa —creada pel Consell Comarcal de la Garrotxa— i el departament de Territori, han donat a conèixer les dades dels nou primers mesos de l’accés de la comarca a la integració tarifària de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona.
El transport públic que circula per la Garrotxa ha comptabilitzat 1.146.629 viatgers en els nou primers mesos d’integració tarifària de la comarca a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’Àrea de Girona; és a dir, des del 17 d’abril fins al 31 de desembre de 2023. Es tracta d’un augment del 18,32% respecte el mateix període de 2022, quan es van registrar 969.132 viatgers.
Les línies amb més demanda des de la integració han estat la Olot – Girona per Besalú, amb 541.856 de viatgers i un augment del 21% respecte el mateix període de l’any anterior; la Olot – Girona per Amer, amb 252.225 viatgers i un augment del 16% respecte el mateix període de l’any anterior; i el transport urbà d’Olot, amb 169.279 viatgers i un augment del 21% respecte al mateix període de l’any anterior.
Més de la meitat dels viatges iniciats des de la Garrotxa ja van ser validats amb títols ATM a partir de l’octubre i durant tot l’últim trimestre de l’any. Les validacions al mes d’abril amb títols ATM suposaven el 5,73% del total, però a l’octubre ja representaven el 51,48% del total, al novembre el 57,1% i al desembre el 55,28%. Els títols més utilitzats van ser la T-10, amb un 28,04% de les validacions, i la T-16, amb un 24,47%. Entre totes dues sumen més del 50% del total (52,51%). Les segueixen la T-50/30 (20,74%), la T-10/30 (16,40%) i la T-Jove (10,20%).
Olot encapçala el nombre total de validacions per municipi amb el 64,38% del total, seguit de Besalú amb un 11,51% i de Sant Joan les Fonts amb un 5,38%. D’altra banda, 2.138 menors de la Garrotxa ja disposen de la T-16, el títol de transport gratuït per als menors de fins a 16 anys, mentre que 239 joves disposen de la T-Jove, vàlida fins als 29 anys. Les dues targetes també van entrar en funcionament a la comarca arran de la integració.