Formació en coeducació per a docents de les Preses

La coeducació es fonamenta en un principi bàsic: “el dret a la igualtat d’oportunitats, amb independència de l’origen, el gènere, la creença o qualsevol altra condició o circumstància social o personal” i és un pilar del Pla estratègic Educació 360º de les Preses, i per això oferim aquest curs a totes les i els professionals del sector de la docència de les Preses. 

Us animem a participar-hi. Per a més informació podeu escriure en aquesta adreça: info@lespreses.cat