Vot per correu. Eleccions 12 de maig

Per a les veïnes i els veïns de les Preses que el dia de les eleccions, el 12 de maig, preveuen ser fora del municipi, existeix l’opció del vot per correu. El tràmit per sol·licitar-lo comença un cop convocades les eleccions municipals, i es pot fer fins al 18 de maig.

 

Quin és el procés per demanar el vot per correu?

El tràmit per sol·licitar el vot per correu es pot fer a qualsevol oficina de Correus, demanant l’imprès de sol·licitud de vot per correu. També es pot demanar al web de Correus. Després s’ha d’omplir indicant l’adreça on voleu rebre tota la documentació i enviar-lo a través d’una oficina de Correus, on demanen el DNI per fer el tràmit. Es pot presentar fins al 2 de maig.

Qui pot votar per correu?

S’han de complir els mateixos requisits que calen per exercir el vot presencial: ser major d’edat i estar empadronat, és a dir, estar inscrit al cens electoral. La inscripció es fa de manera automàtica, però    es pot consultar el cens electoral per comprovar que no hi hagi errors i fer-hi al·legacions. Recorda que per consultar el cens electoral hauràs d’ indentificar-te hauràs i utilitzar el sistema Cl@ve.

Les persones estrangeres també el poden sol·licitar, però en el seu cas han de ser de la Unió Europea o d’algun dels tretze països amb acord de reciprocitat que tenen dret a vot. Prèviament han hagut de complir alguns requisits com estar inscrits al padró i al cens electoral.

Com es vota per correu?

Un cop s’ha sol·licitat que es vol votar per correu, la persona rebrà a casa la documentació electoral: les paperetes, els sobres electorals, el certificat d’inscripció al cens i informació sobre com votar i la mesa electoral corresponent.

Un cop escollida la candidatura i si s’han seguit totes les instruccions, el sobre es torna a una oficina de Correus i s’envia per correu certificat

Com es fa efectiu el vot per correu?

Correus és l’encarregat de la custòdia dels vots fins a les 9.00 hores del dia de la votació, el 12 de maig. A partir d’aquella hora, que és quan obren les meses electorals, es reparteixen els sobres a les meses corresponents, perquè es puguin incloure en el recompte.

Recorda que un cop sol·licitat, ja no es pot votar de manera presencial el dia de les eleccions. Igualment, sol·licitar-lo no impedeix entrar en el sorteig per formar part d’una mesa electoral.