Us presentem l’anàlisi i definició d’habilitats, competències en la tècnica de la pedra seca (Projecte Drystone).

En el marc del “Projecte DRYSTONE, Escola de Pedra Seca”, els elements principals d’aquesta activitat han estat les de determinar les habilitats i competències generals i específiques segons s’ha vist necessari d’acord a les iniciatives ja vigents d’obtenir la certificació com a professional en tècnica de pedra seca. Basant-nos molt en els casos d’èxit de l’escola francesa ABPS, els quals ja fa anys que tenen la certificació oficial, hem estudiat i analitzat les necessitats dels futurs estudiants, aprenents, mestres artesans i professors: enumerant les competències generals i específiques esperades en centres de formació líders i la identificació de les habilitats i competències necessàries esperades pel mercat.

 

Aquest anàlisis juntament amb l’estudi de l’estat de l’art ens ha permès iniciar el tràmits per sol·licitar la certificació oficial a nivell català (maig 2022) que esperem que pugui treure els seus fruits ben aviat.

DRYSTONE – ACTIVITAT 2 – PROPOSTA DE FORMACIO