Prohibició de fer foc

A partir del 15 de març i fins al 15 d’octubre queda totalment prohibit fer foc en terrenys forestals i en la franja de 500m que els envolta.

Per realitzar activitats amb risc d’incendi forestal caldrà disposar d’autorització del departament d’acció climàtica de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar i obtenir més informació a través d’aquest enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=1