Pressupostos participatius

Aquest 2022 l’Ajuntament de Les Preses impulsa els primers pressupostos participatius del municipi en els que es destinaran 22.500€ i els veïns i veïnes podreu decidir com es gestiona aquesta part del pressupost municipal.

Els pressupostos participatius són un procés participatiu a través del qual els veïns i veïnes de les Preses podeu participar de forma directa en l’elaboració dels pressupostos públics.

Ho podeu fer a través de la presentació de propostes, espais de debat o votacions que permetran escollir quins projectes executa l’Ajuntament de les Preses

A més, una Comissió de Seguiment del procés formada per persones de diverses entitats del municipi, vetllarà per la transparència i el compliment d’aquest procés democràtic.

Sessió informativa:  dijous 17 de març a les 19.30 h al Centre Cultural

22.500€ del pressupost municipal que podreu proposar i escollir a què es destina

Com serà aquest procés?

El procés està dissenyat per recollir totes les propostes que vulgueu presentar, poder-les explicar i debatre i escollir quines de les propostes presentades s’executen.

Podreu presentar les vostres propostes en el període del 18 de març al 4 d’abril.

El 7 d’abril es realitzarà una trobada veïnal per explicar, debatre i consensuar les propostes que aniran a votació.

Un cop escollides les propostes s’obrirà un període per validar les propostes des dels departaments tècnics segons els criteris establerts i així poder-ne fer un pressupost.

Finalment, un cop totes les propostes estiguin validades s’obrirà un període per poder votar aquella o aquelles que més us agradin, sense excedir-vos del pressupost establert de 22.500€

Com presentar propostes?

El 18 de març s’obrirà el període de presentació de propostes als pressupostos participatius.

Les propostes es podran presentar presencialment a l’Ajuntament de les Preses omplint un formulari, o bé, a través de la web habilitada des d’on també es podrà complimentar i enviar aquest mateix formulari.

Totes les propostes han de complir els criteris establerts al Reglament de Pressupostos participatius de Les Preses. Aquelles propostes que no compleixin els criteris s’hauran de descartar.

Les propostes es podran presentar fins al dilluns 4 d’abril.

Criteris de les propostes

LEGALITAT. Les propostes han d’entrar dins de la normativa municipal, autonòmica i estatal vigent.

COMPETÈNCIA MUNICIPAL. La proposta s’ha de poder executar totalment des de l’Ajuntament de les Preses.

VISIÓ DE COMUNITAT. Ha de generar impacte en el conjunt del territori municipal.

SER REALITZABLES. Tècnicament i el màxim de viables econòmicament.

NO COMPROMETEDORA. Que no incorri en despeses estructurals o de manteniment excessives de cara a pressupostos de futurs exercicis.

NO CONTRÀRIA. A un conveni o contracte vigent signat per l’Ajuntament de Les Preses.

RESPECTUOSA. Amb els drets humans, drets civils i polítics, drets econòmics, socials o culturals.