Presentació dels llibres “retalls de vides, segona part” i “la moneda de la Garrotxa”.

Divendres 26 de maig, es farà la presentació del llibre “retalls de vida. Segona part”, a càrrec de l’editor Josep Oliveras i dels autors Anna M. Vila i Josep Ma Cros. A continuació presetnació del llibre ” La moneda de la Garrotxa”, a càrrec de l’editor Josep Oliveras i dels autors Salvador Plantalech i Joan Gelis.

La presentació es farà a les set de la tarda, a la sala polivalent i arxiu Mn Joan Pagès