La crema de resta vegetals torna a ser com abans

Des d’aquest 2 de gener i fins al 14 de març, les petites explotacions agrícoles, ramaderes i silvícoles poden tornar a cremar els residus vegetals que generin, sempre i quan ho comuniquin amb antelació, tal com es feia abans. Els agricultors han de compliar amb la normativa de prevenció d’incendis.

El document necessari per fer el tràmit és el número 2 “Comunicació de Crema”.

Podeu fer el tràmit seguint les instruccions en aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi 

Aquest canvi es produeix a causa de l’aprovació definitiva de la modificació de l’article 27.3 d’aquesta llei, en la disposició final XI de la Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, que prohibia explícitament la crema de residus generats en l’entorn agrari, amb l’excepció de cremes per motius fitosanitaris i de prevenció d’incendis motivats