Deixalleria mòbil

Tens a casa objectes o andròmines i no saps a on s’han de llençar? Aquests objectes han d’anar a la deixalleria. Des de l’Ajuntament de les Preses i el Consell Comarcal de la Garrotxa, s’ofereix a tots els veïns, un petit centre de recuperació de residus que es situa alternativament a les Preses o Bosc de Tosca.

A inicis d’any et vàrem fer arribar a casa el calendari de la deixalleria mòbil i el calendari de materials voluminosos per aquest any 2023.

Recorda fer-li una ullada per veure quins dies hi ha la recollida.

Si vols et pots descarregar el calendari:

Descarregar: 

CALENDARI DEIXALLERIA 2023 AJUNTAMENT

RECOMANACIONS PER A L’ÚS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL:

La deixalleria mòbil és un servei gratuït a disposició de tots els ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de la Deixalleria Comarcal a cada poble.
Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament als municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem.
Recordeu que:
– Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu materials a fora.
– No es poden dipositar a la Deixalleria Mòbil deixalles procedents d’activitats econòmiques, comerços, indústries,
tallers, etc.
– No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos, que cal gestionar a través del seu servei de recollida.
– Cal mantenir la Deixalleria Mòbil en bones condicions de netedat i ordre.

Recollida de trastos vells: cada dijous. S’han de deixar el dia abans, al vespre, al costat d’un contenidor d’escombraries.

RECOMANACIONS PER A L’ÚS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS:

– No es recolliran residus d’origen industrial o comercial sota cap concepte. Es podrà donar el servei a un cost
estipulat per l’empresa. (Fora de l’horari estipulat)
– No es recolliran els materials de particulars procedents de desembaràs de locals, cases o pisos, o de neteja dels
mateixos.
– Els materials recollits seran voluminosos de difícil transport pels particulars, com poden ser mobles,
electrodomèstics, trastam vell, entre d’altres. No es recolliran materials petits, ni residus líquids, ni altres tipus de
residus com ara runes o restes vegetals. Tampoc es recolliran els residus especials domèstics (fluorescents,
pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis minerals/vegetals, medicaments i cosmètics, fitosanitaris…)
que cal dur a les Deixalleries per part del particular.
– Tampoc es recolliran els materials valoritzables com paper-cartró, ampolles i envasos de vidre, i els envasos
lleugers (envasos de plàstic i de llauna, tetrabrics, llaunes d’alumini…) que el particular ha de dipositar dins els
contenidors de recollida selectiva situats als carrers de color blau, verd i groc respectivament.
– Els materials voluminosos s’hauran de treure al carrer la nit abans del dia de la recollida o abans de les 8 del matí
del mateix dia.
– Els dies festius no hi ha recollida i se salta la recollida estipulada en aquests dies quan es tracti d’una recollida setmanal, però quan es tracti d’una recollida quinzenal s’assigna un dia alternatiu.