Escola la Bòbila de les Preses

L’Escola la Bòbila de les Preses aposta d’una manera ferma i decidida per una nova manera d’entendre l’educació, per una nova manera de concebre el paper i la funció de l’escola, d’acord amb la societat d’avui i sense perdre de vista en cap moment que els joves d’avui seran els adults de demà.

+informació