El Pladevall

La seva zona urbana, al voltant del barri antic, podem trobar zones residencials on es desenvolupen edificis confortables i moderns. Al costat mateix del barri antic, es troba la zona residencial del Camp de Prat, la zona residencial del Pladevall i la zona residencial del Bosc de Tosca, i ara l’actual zona de l’Estació on s’ubicaran pisos de compra i lloguer de protecció oficial per a joves i gent gran i on també es farà la nova escola, representa un pas important pel creixement del municipi.

El poble de les Preses ha sofert unes transformacions en els últims temps; l’embelliment de diversos sectors en són una mostra. S’han fet actuacions de millora, creació d’equipaments i instal·lacions de primera qualitat, amb el desenvolupament de diversos programes europeus com el Life Mediambient, Interreg III A o el Leader Plus.