Contra la sinistralitat laboral: preparats, previnguts, segurs / preparades, previngudes, segures

El Departament d’Empresa i Treball ha posat en marxa la campanya “contra la sinistralitat laboral: preparats, previnguts, segurs / preparades, previngudes, segures” per sensibilitzar el conjunt de la societat i, especialment, les empreses i les persones treballadores de les elevades xifres d’accidentalitat que encara pateix el nostre país i de la necessitat d’aplicar les mesures preventives adequades per evitar els accidents, les malalties professionals i altres danys derivats del treball.