Concurs de cartells

Han sortit les bases de participació del concurs de cartells de la Gala 2017 i la festa del Roser 2018. Hi poden participar tots el presencs i presenques sense límit d’edat i també, aquells altres que sense ser-ho , hi hagin nascut, hi treballin o pertanyin a alguna de les associacions culturals, socials o cíviques del municipi. Hi haurà un premi per la categoria “A” nascuts abans del 31 de desembre de 2004 i un premi per a la categoria “B” nascuts després del 1 de gener de 2005. Entre tots els concursants de les dues categories, hi haurà un primer premi, que obtindrà 200€ en material cultural a triar i portada de la Gala de les Preses 2017. Un segon premi de l’altre categoria que obtindrà 100€ en material cultural a triar i portada de la Festa del Roser 2018. El termini de presentació de cartells és el divendres 12 de maig de 2017.

 

BASES DE PARTICIPACIÓ CONCURS DE CARTELLS