Concurs de cartells

Un any més organitzem el concurs de cartells per seleccionar el cartell de la Gala de les Preses 2024 i el cartell de la festa del Roser 2025.

A continuació us indiquem les bases de participació:

 1. Format i material de presentació: format vertical i mida A4
 2. Text imprescindible: Gala de les Preses 2024. De l’11 al 13 d’octubre
 3. Premis: Hi haurà UN PREMI per a la categoria “A” i un premi per a la categoria “B”. Entre tots els concursants de les dues categories, hi haurà un primer premi, que aconseguirà 200 € en material cultural a triar i portada de la Gala de les Preses 2024. Tanmateix, una vegada se sapiga la categoria guanyadora, s’escollirà un segon premi, de l’altra categoria, que obtindrà 100 € en material cultural a triar i portada de la Festa del Roser 2025.
 4. Participació i lliurament del treball:  hi podran participar tots els presencs i presenques sense límit d’edat i també aquelles altres persones que sense ser-ho, hi hagin nascut, hi treballin o pertanyin a alguna de les associacions culturals, socials o cíviques del municipi.
 5. Hi pot participar només una sola persona per cartell.
 6. Es presentaran les creacions a l’Ajuntament, en hores d’oficina. Termini màxim de presentació: divendres 10 de maig de 2024 a les dues del migdia.
 7. Caldrà fer una instància amb les dades personals del participant: nom, cognoms, edat, DNI, adreça, telèfon de contacte i la referència: “Concurs de cartells Gala 2024 i Roser 2025 de les Preses”. L’obra es presentarà dins un sobre o embalatge tancat, a part. 
 8. En el moment de registrar la instància, s’inscriurà a la instància i al sobre tancat que contingui l’obra, el mateix número de concursant. 
 9. Es crearà un jurat format per tres membres proposats per la regidora de cultura de l’Ajuntament de les Preses. Els cartells seran escollits i presentats en un dels actes programats en motiu de la Festa del Roser de les Preses.
 10. No s’inclouran com a concursants autores o autors que hagin estat guanyadors del 1r premi en alguna de les edicions anteriors, fins que no hagi transcorregut un mínim de tres convocatòries des del darrer premi obtingut.
 11. En cas que el jurat declari desert el premi la comissió de festes de les Preses queda lliure d’encarregar un cartell a qualsevol persona creativa o d’escollir-ne algun dels presentats en edicions anteriors amb el permís de l’autora o l’autor.
 12. Els cartells seleccionats passaran a ser propietat de l’Ajuntament de les Preses. Diploma i obsequi  per a tots els participants. Els no premiats podran retirar la seva obra o a l’Ajuntament una vegada s’hagi celebrat la festa del Roser. 
 13. La categoria A: participants nascuts abans del 31/12/2011
 14. La categoria B: participants nascuts després de l’ 01/01/2012