Canvi d’hora

Aquest darrer diumenge de març haurem d’avançar una hora els rellotgesquan les busques marquin les dues de la matinada seran les tres. Aquest canvi es produirà a tots els països de la Unió Europea amb la intenció d’ajustar la jornada laboral a les hores de llum natural.