BAN alcaldia – Estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica.

Estat d’excepcionalitat per sequera. Restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’excepcionalitat. 

Aquesta mesura ha entrat en vigor aquest passat dijous 11 de maig quan la resolució del director de l’ACA ha sortit publicada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). S’han modificat els estats de sequera pluviometria de diferents unitats d’explotació i es declara en excepcionalitat per sequera hidrològica la unitat d’explotació Serralada Transversal / Empordà, de la qual en forma part el municipi de les Preses i, com a conseqüència, s’apliquen un seguit de limitacions i restriccions als usos de l’aigua.

Consulta el BAN d’alcaldia

BAN ALCALDIA SEQUERA