Atorgament d’una subvenció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a favor de l’Ajuntament de les Preses

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció en el marc de la convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible, anualitat 2022, dins el Programa de desenvolupament rural (PDR) per un import de 25.622,23€, finançats en un 43% per fons FEADER i 57% pel Departament d’Acció Climàtica. Amb aquest ajut s’han cofinançat les actuacions següents:

  • ARRANJAMENT SUBSTANCIAL DE VIALS NECESSARIS PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE (CAPÍTOL 1)
  • ACTUACIONS PUNTUALS I CONSTRUCCIONS D’OBRA CIVIL I/O BIOENGINYERIA PELS CONCEPTES ANTERIORS (CAPÍTOL 2):

o Actuació 1. FORMIGONAT DEL FERM EN TRAM DE FORTA PENDENT (Subcapítol 2.1)
o Actuació 2. FORMIGONAT DEL FERM EN ZONA D’ENTOLLAMENT (Subcapítol 2.2)
o Actuació 3. FORMIGONAT DEL FERM EN TRAM DE FORTA PENDENT I CORRECCIÓ DEL PENDENT (Subcapítol 2.3)
o Actuació 4. CONSTRUCCIÓ D’UNA PLAÇA PER AL GIR DE VEHICLES (Subcapítol 2.4)