Aprovació definitiva de l’àrea de promoció econòmica urbana (APEU) de les Preses

En el ple celebrat aquest passat dimecres 1 de març, es va aprovar definitivament l’àrea de promoció econòmica urbana (APEU) de les Preses.

La creació d’aquest APEU (àrea de promoció econòmica urbana)  al polígon industrial de les Preses, ha estat promogut per l’Associació d’Empreses EURAM Garrotxa. Durant els mesos de gener, febrer, març, abril i maig de 2022 es van succeir diferents reunions de coordinació i informatives promogudes per EURAM Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses, amb la participació d’empresaris ubicats al polígon industrial de les Preses i membres de la Direcció General d’Indústria, amb l’objectiu de donar a conèixer la iniciativa promoguda per EURAM Garrotxa. En el curs d’aquestes reunions es va explicar el concepte d’APEU, el seu marc legal i els objectius que es persegueixen.

L’APEU es tracta d’una àrea de promoció econòmica urbana delimitada on l’activitat econòmica i l’administració local treballen de manera conjunta per dinamitzar aquesta zona, en el cas de les Preses, és el polígon industrial, que a partir d’un pla d’actuació adeqüen les finalitats d’interès general com la dinamització econòmica, comercial, la seguretat, entre altres. 

En el Ple celebrat el dimecres 1 de març es va aprovar per unanimitat per part de totes les regidores i regidors. És el primer APEU constituit a Catalunya.