Dates de les Festes locals

Dates de festivitats per l’any 2023:

  • Festes locals: 8 de setembre i 13 d’octubre de 2023 
  • Festa del Roser: 27 i 28 de maig de 2023
  • Fira del llibre: 14 i 15 de juliol de 2023
  • Esdansa: del 21 al 27 d’agost de 2023
  • Gala de les Preses (Festa major): del 12 al 15 d’octubre de 2023

Festes locals i generals a Catalunya