Activitat: la pedra seca al Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa

Del 17 al 22 de febrer el Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa organitza una activitat de restauració del mur de pedra seca a l’itinerari forestal terapèutic ” Salvador Grau”. L’itinerari comença al Casal de Bonavista d’Olot.

A partir de les 8 del matí i fins al es dues del migdia es podrà visitar la restauració del mur i es podrà col3laborar amb el mestre paretsecaire.

Aquesta activitat està adreçada principalment a estudiants de secundària i batxillerat però també és oberta a tot el públic que vulgui conèixer la tècnica de construcció de paret seca i vulgui participar com a voluntari en la reconstrucció de la paret.

Les persones interessades poden trucar al Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Casal dels Volcans
Av. de Santa Coloma, 47
Apartat de correus 298
17800 Olot
Tel.: 972 26 60 12
Fax: 972 27 04 55
Bústia de contacte
parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa
facebook.com/PNZonaVolcanicaGarrotxa pinterest.com/CDPNZVGarrotxa/0103 001 CAMP DE TREBALL A BOSC DE TOSCA_05082019 01 (3)