9è Concurs literari de relats curts

Han sortit publicades les bases del concurs literari de relats curts. La modalitat per la qual es pot concursar és el relat curt de temàtica lliure. Està obert a tota persona resident de la província de Girona. Hi ha diferents categories segons les edats dels participants:
Categoria A: 1r i 2n de primària (cicle inicial) – Categoria B: 3r i 4t de primària (cicle mitjà) Categoria C: 5è i 6è de primària (cicle superior) – Categoria D: 1r i 2n d’ESO- Categoria E: 3r i 4t d’ESO- Categoria F: a partir de 16 anys o més. Els treballs han de ser individuals, escrits en català i totalment inèdits. Quedaran exclosos els treballs que hagin estat premiats en altres concursos, això com també els guanyadors de l’anterior edició del concurs. L’exensió ha de ser inferior a 5 fulls en format DIN –A4. Tots els treballs seran mecanografiats a una sola cara, amb un interlineat d’1,5, amb lletra Arial 12. Només s’acceptarà una obra per participant. Els treballs no aniran signats i portaran un títol, un pseudònim i la data de naixement (o curs escolar) amb el qual es distingirà l’autor. De cada treball s’ha de presentar 6 còpies en format paper. Els treballs es presentaran dins un sobre tancat on s’indicarà a la part exterior “9è Concurs literari les Preses – Relat curt”. Dins el sobre hi haurà una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon i número de DNI, o bé, una fotocòpia del DNI de l’autor/a tancat dins un sobre petit ( a l’exterior d’aquest sobre petit hi haurà d’haver el pseudònim). Els treballs s’hauran de presentar a la biblioteca de les Preses de dilluns a divendres de 16.30h a 19.30h La data límit de presentació dels treballs serà el divendres 20 d’abril de 2018.

BASES DEL CONCURS LITERARI DE RELATS CURTS:

Bases concurs literari 2018